Downloads

Reglementen:

Reglemente för GT5 2017

Ginetta Challenge Regulations

160224 Bulletin angående bussningar

Bulletin angående vikt G20 – 20170302
Total vikt inklusive förare och tävlingsutrustning för Ginetta G20 har justerats från 820 kg
till 790 kg. Denna bulletin ersätter punkt 6.11 i 2017 års tekniska reglemente för Ginetta
G20 Cup.

170607 Bulletin om Krängningshämmare

170607 Teknisk Bulletin, fjädrar