Ginetta köper Blyton Park

Nu har Ginetta köpt en egen racerbana! Det är det forna Royal Air Force-flygfältet Blyton   – sedan 2011 anpassats för testkörningar och track days – som nu övertagits av den expansiva LNT Group där Ginetta Cars Ltd är en del. Tanken är att dels att fortsätta med den dagliga verksamheten som innefattar regelbunden uthyrning, men också att använda banan för Ginetta´s egna kunder och aktiviteter.

Ginetta är redan en av de största hyresgästerna men övertagandet innebär att det nu finns resurser att utveckla anläggningen ytterligare. Olika bansträckningar kan bli aktuella liksom garage och lokaler för kurser och konferenser. Den nya LMP1-bilen som ska vara klar i sommar behöver också mycket testtid och då är Blyton Park en utmärkt plats för denna verksamhet.

Hösten 2015 arrangerades en resa från Sverige med besök på fabriken och testkörning av G40 och G55 på på just denna bana, så för det dryga dussinet som var med då är Blyton Park ingen obekant plats. En ny resa kommer att ske i höst med liknande innehåll och med många nya förare i svenska Ginetta GT5 Challenge är säkert intresset stort för en sådan utflykt. Datum och innehåll presenteras på hemsidan vid senare tillfälle.

Ginetta kalender 2024
 • 3-4 maj
  Anderstorp
 • 1-2 juni
  Karlskoga
 • 13-14 juli
  Falkenberg
 • 10-11 augusti
  Rudskogen, Norge
 • 28-29 september
  Jyllandsringen, Danmark